HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Trouwen

Trouwen

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Trouwen voor de gemeente wordt het burgerlijk huwelijk genoemd. Wilt u ook voor de kerk trouwen? Dan mag dit pas nadat uw burgerlijk huwelijk is gesloten.

Als u wilt trouwen doet u eerst een melding in de gemeente waar u gaat trouwen. U kunt de melding schriftelijk doen of u kunt persoonlijk langs gaan bij de gemeente. Deze melding vervangt vanaf 1 september 2015 de huwelijksaangifte, die ook wel ondertrouw werd genoemd.

De mogelijke tijden van de plechtigheid vindt u onder het kopje Kosten.

Een huwelijk reserveren kan telefonisch op werkdagen, bij voorkeur op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. In de agenda wordt gekeken of de door u gewenste datum en tijd nog vrij zijn. 's Middags is er niet altijd iemand die de agenda beheert.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voorwaarden om te kunnen trouwen

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Huwelijksdispensatie

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een huwelijk of partnerschap? Dan kan de minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) toestemming geven om toch te trouwen of een partnerschap te sluiten. Bijvoorbeeld als de personen die willen trouwen broer en zus van elkaar zijn door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Het is niet meer mogelijk te trouwen als je jonger dan 18 jaar bent. In het verleden werd bijvoorbeeld bij zwangerschap toestemming gegeven. Dit is niet langer een reden voor toestemming.

Erkenning van een in het buitenland gesloten huwelijk

Een huwelijk waarin één of beide partners jonger zijn dan 18 jaar wordt in Nederland niet erkend.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Neem contact op met de gemeente waar u wilt trouwen om de datum en het tijdstip af te spreken. 

Wilt u in Renswoude trouwen? Een huwelijk reserveren kan telefonisch op werkdagen, bij voorkeur op maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur. Er wordt direct in de agenda gekeken of de door u gewenste datum en tijd nog vrij zijn. 's Middags is er niet altijd iemand die de agenda beheert.

Wilt u op locatie trouwen dan moet u eerst contact opnemen met de betreffende locatie. (Zie tabje "in Renswoude")

Melding van voorgenomen huwelijk
Doe uiterlijk 14 dagen voor u gaat trouwen melding in de gemeente waar u gaat trouwen. Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.

 • LET OP: de wachttijd van 14 dagen gaat pas in op het moment dat het formulier volledig ingevuld binnen is. Het advies is dan ook om dit ruim op tijd te doen. Daarnaast adviseren wij u het formulier het persoonlijk af te geven aan de balie. Dan kan gekeken worden of alles compleet is. U kunt hiervoor een afspraak maken via 0318 - 578 150. 
 • U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de huwelijksdatum de melding doen.
 • Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.

Gaat u in Renswoude trouwen dan krijgt u het formulier toegestuurd zodra u een datum en tijd voor het huwelijk heeft gereserveerd.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Welke documenten u moet inleveren is sterk afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Als u belt voor een afspraak kan de medewerker van burgerzaken u vertellen welke documenten en gegevens voor u van toepassing zijn.

Het formulier voor de melding van het voorgenomen huwelijk vindt u onder het kopje formulieren. LET OP: deze formulieren kunt u alleen gebruiken als u in Renswoude wilt trouwen. Wilt u in een andere gemeente trouwen, kijk dan op de website van de betreffende gemeente.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

De kosten voor de ondertrouw zijn sterk afhankelijk van welke documenten u nodig heeft. Dit kan de ambtenaar u vertellen bij het maken van de afspraak voor de aangifte.

Voor een huwelijk in Renswoude betaalt u de volgende kosten:

tijdstip / product 2021
maandag tussen 09.00 en 12.00 uur (alleen voor inwoners) kosteloos
maandag tussen 12.00 en 17.00 uur 306,85
dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur 306,85
zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur 783,60
zondag of gelijkgestelde dagen* 1.024,70
benoeming van een BABS extra 111,55
afwijking van eerder genoemde uren 783,60
op aangewezen locatie buiten het gemeentehuis*
maandag tussen 12.00 en 17.00 uur  306,85
dinsdag t/m zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur 306,85
zondag of gelijkgestelde dagen* 1.024,70
trouwboekje/partnerschapsboekje 38,30
duplicaat van trouwboekje/partnerschapsboekje 43,75

* op zondag of gelijkgestelde dagen alleen als de ambtenaar medewerking verleent en als is aangetoond dat een andere dag onmogelijk is.
* de tijden die genoemd zijn onder de locatie buiten het gemeentehuis gelden voor het officiële moment met de ambtenaar. De tijden van uw feest zijn uiteraard in overleg met de betreffende locatie.

U vindt hier informatie over: "In Renswoude"

In Renswoude

Als u in het gemeentehuis wilt trouwen, trouwt u in de raadzaal. In verband met de 1,5 meter-maatregel kunnen er maximaal 15 mensen in de raadszaal. Dit is inclusief het bruidspaar en de trouwambtenaar. De zaal is ook voor rolstoelen goed toegankelijk.

Wanneer u de zaal eerst wilt bekijken, kunt u daarvoor een afspraak maken met de afdeling burgerzaken. Voor een afspraak kunt u tijdens openingstijden bellen met 0318 578 150. Op vrijdagmiddag is er niemand aanwezig die de agenda van burgerzaken beheert. U kunt ook mailen naar burgerzaken@renswoude.nl. Er wordt zo snel mogelijk contact met u opgenomen.
In de fotogalerij op deze site staan foto's om een indruk te krijgen. Klik hiervoor op: foto's van trouwen in het gemeentehuis 

Op locatie

U kunt in Renswoude ook trouwen op de volgende locaties: 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de locaties zelf. Als u weet of de door u gewenste datum vrij is bij de locatie, moet u ook altijd contact opnemen met de gemeente. Wij kijken of er die datum een ambtenaar van de burgerlijke stand beschikbaar is.

Wilt u trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis of de aangewezen locaties neem dan in ieder geval 4 maanden voor de officiële plechtigheid contact op met de afdeling burgerzaken.

Trouwambtenaren

In Renswoude zijn 3 drie trouwambtenaren die huwelijken voltrekken en partnerschappen registeren. Zij zijn Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS).  De trouwambtenaar die uw ceremonie gaat leiden, neemt uiterlijk 1,5 week van te voren contact met u op voor een kennismakingsgesprek. Hij of zij neemt met u de ceremonie door en zorgt voor een persoonlijke huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie.

De trouwambtenaren zijn van links naar rechts:

Martin Elbertsen
Julia van Bruggen
Martin Zwaan

Eigen trouwambtenaar

Wilt u het huwelijk laten voltrekken door een bekende? Dan kunt u een aanvraag doen voor de benoeming van een babs voor één dag. Het is alleen mogelijk als de aanvrager als babs al werkzaam is bij een andere gemeente en regelmatig huwelijken voltrekt. Deze benoeming moet uiterlijk 8 weken voor de ceremonie worden aangevraagd. Er zijn extra kosten aan verbonden. Neem voor de mogelijkheden contact op met de afdeling Burgerzaken. 

Fotograferen in het kasteelbos

Het kasteel in Renswoude is bewoond en het is niet mogelijk om er te trouwen. Het kasteelbos is echter wel vrij toegankelijk. U mag er dan ook wel foto's maken.
Waar u rekening mee moet houden:

 • U mag met de auto tot aan de brug rijden. U mag met de auto niet van de oprijlaan af.
 • Het terrein over de brug is privé, daar mag u niet komen. (ook niet lopend)
 • Er mag geen vuil achtergelaten worden.

U vindt hier informatie over: "Meer info"

Meer info

 • Woont u beiden buiten Nederland en heeft in ieder geval een van u de Nederlandse nationaliteit? Dan doet u de melding bij de gemeente Den Haag.
 • Een buitenlands huwelijk wordt niet erkend wanneer u of uw partner jonger is dan 18 jaar.

Overige voorwaarden

 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet voldoet aan de voorwaarden, kan de minister van Justitie en Veiligheid toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie.

Huwelijksvermogensregels

Vanaf 1 januari 2018 gelden er nieuwe huwelijksvermogensregels. De algehele gemeenschap van goederen is vervangen door een beperkte gemeenschap van goederen. Hierdoor wordt er bij een echtscheiding minder met elkaar gedeeld.

U vindt hier informatie over: "Verwijzingen"

Verwijzingen

www.zozijnwenietgetrouwd.nl alles over huwelijkse voorwaarden en partnerschapsvoorwaarden op een rijtje.