HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Sociale huurwoning, urgentieverklaring

Sociale huurwoning, urgentieverklaring

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Er kunnen redenen zijn waarom iemand noodgedwongen en dringend andere woonruimte nodig heeft. Het gaat om een acute noodsituatie en er is op korte termijn geen uitzicht op andere (on)zelfstandige woonruimte.

Het gaat dan meestal om personen  die door medische of financiële problemen een andere woning nodig hebben. Voor de financiële problemen geldt dat deze buiten eigen schuld moeten zijn ontstaan.

Zit u in een dergelijke situatie dan komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring. U kuntdan voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning. Omdat andere woningzoekenden dan langer moeten wachten, wordt voorrang alléén verleend in uitzonderlijke situaties.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Een urgentieverklaring wordt aangevraagd via de gemeente waar u staat ingeschreven.

De toewijzing van sociale huurwoningen in Renswoude wordt geregeld via huiswaarts.nu. Daarbij zijn meerdere gemeentes aangesloten. Het aanvragen van een urgentieverklaring gaat niet in alle gemeentes hetzelfde. Bent u niet ingeschreven in Renswoude maar in één van de omringende gemeentes, kijk dan op de pagina over urgentie bij huiswaarts.nu. Daar leest u hoe het in de verschillende gemeentes geregeld is. 

In Renswoude wordt de aanvraag voor een urgentieverklaring beoordeeld door een onafhankelijke urgentiecommissie. Bij de aanvraag van een urgentieverklaring op grond van een medische reden doet een onafhankelijk medisch bureau onderzoek en geeft advies over de eisen waaraan de toe te wijzen woning moet voldoen.

Bij de afgifte van een urgentieverklaring wordt een woonprofiel vastgesteld waaraan de woning moet voldoen. U krijgt nadat een urgentieverklaring is afgegeven, in principe binnen zes maanden een passende woning toegewezen.

Voorwaarden:

Naast een acute medische, sociale of financiële noodsituatie die buiten uw eigen schuld is ontstaan, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U bent meerderjarig.
  • U bent tenminste twee jaar aaneengesloten ingezetene van de gemeente Renswoude.
  • U bent niet in staat om binnen zes maanden zelf in woonruimte te voorzien.
  • U moet aantonen dat u zelf actief heeft gezocht naar woonruimte.
  • U moet aantonen dat de woonproblemen gevolgen hebben voor uw functioneren.
  • U moet aantonen dat een andere woning een wezenlijke bijdrage levert aan de oplossing van u woonproblemen.

Er gelden strenge voorwaarden bij een urgentieverklaring. Bijvoorbeeld:

  • De noodsituatie is niet uw schuld. Is er sprake van een huurschuld of gedwongen verkoop? Dan krijgt u alleen een urgentieverklaring als u daar zelf niets aan kunt doen. Bijvoorbeeld omdat u uw baan bent kwijtgeraakt. Of als uw partner - die alles betaalde met zijn of haar salaris - is vertrokken.
  • U kon het probleem niet voorkomen.
  • U heeft er alles aan gedaan om een huis te vinden.

De gemeente onderzoekt altijd of u echt in een noodsituatie zit. Soms is een medische keuring nodig.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Als u staat ingeschreven in Renswoude kunt u contact opnemen met de gemeente via het algemene nummer of via de mail met als onderwerp urgentieverklaring. Aan het in behandeling nemen van een aanvraag van een urgentieverklaring zijn kosten verbonden. Deze kosten betaalt u ook als u geen urgentie krijgt toegewezen. Daarom vragen wij u contact op te nemen. We kunnen dan met u kijken of het aanvragen van een verklaring zinvol is.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Documenten die uw noodsituatie kunnen aantonen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag betaalt u € 40,60

Bij een aanvraag op basis van medische noodzaak wordt een onafhankelijke keuringsinstantie ingeschakeld. U betaalt daar een eigen bijdrage voor van € 95,70.

Deze bedragen zijn vastgesteld in de legesverordening voor 2020.