HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Regelingen voor mensen met een laag inkomen

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

  • een koelkast of wasmachine
  • vervoerskosten
  • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)
U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

  • U dient een verzoek in bij de gemeente.
  • Informeer ook naar de mogelijkheden voor een collectieve zorgverzekering, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of individuele inkomenstoeslag.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

Voeg bij uw verzoek kopie├źn van:

  • een recent loonstrookje;
  • het laatste afschrift van uw bank- en spaarrekeningen;
  • bewijzen van bezit, bijvoorbeeld het polisblad van uw lijfrente, eigendomsbewijs van uw woning en kentekenbewijs van uw auto.
U vindt hier informatie over: "Tijd"

Tijd

U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u een vergoeding krijgt en hoe hoog deze is.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.