HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Reclamemateriaal verspreiden

Reclamemateriaal verspreiden

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Vaak kunt u zonder toestemming van de gemeente reclamemateriaal verspreiden, zoals flyers, folders of samples. De gemeente kan wel voorwaarden stellen aan de manier waarop u dit mag doen. U meldt uw plannen daarom vooraf bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente maakt afspraken met u over het opruimen van zwerfvuil na het uitdelen van uw reclamemateriaal. Ook let de gemeente op eventuele gevolgen voor de openbare orde (teksten mogen niet opruiend zijn).

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Laat de gemeente vooraf weten dat u reclamemateriaal wilt gaan verspreiden. Geef hierbij de volgende informatie:

  • de reden, de datum, het tijdstip en de plaats van verspreiding
  • het soort reclamemateriaal

Met gebruik van DigiD kunt u het onderstaande aanvraagformulier digitaal invullen.