HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Precariobelasting

Precariobelasting

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Renswoude heft op dit moment alleen precariobelasting voor buizen, kabels, draden of leidingen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

U hoeft zelf geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. In de vergunning voor het gebruik van openbare gemeentegrond staat vermeld dat er precariobelasting in rekening wordt gebracht. Nadat de vergunning is verleend, krijgt u automatisch een aanslag voor de precariobelasting.

Bezwaar maken

  • Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken.
  • Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.
U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Voor de tarieven verwijzen wij u naar het overzicht Belastingtarieven