HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Ondersteuning voor mantelzorgers

Ondersteuning voor mantelzorgers

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u vragen of u begeleid en geholpen kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt zelf welke hulp mantelzorgers kunnen krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Bij het Dorpsteam kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen.

Meer informatie over mantelzorg vindt u bij de landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg Mezzo.

U vindt hier informatie over: "Formulieren"

Formulieren

Heeft u een vraag of wilt u zich aanmelden voor ondersteuning? Via het formulier kunt u contact opnemen met het Dorpsteam.

U vindt hier informatie over: "Meer info"

Meer info

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft respijt nodig, tijd voor uzelf: bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dan kunt u een beroep doen op respijtzorg.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.