HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Olietanks in particuliere grond verwijderen

Olietanks in particuliere grond verwijderen

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. De grond kan hierdoor vervuild raken. Als er een olietank of brandstoftank onder de grond in uw tuin ligt, dan moet u dit melden bij de gemeente.

  • Als u de tank niet meer gebruikt dan moet u de tank laten weghalen door een erkend bedrijf. Laat altijd een bodemonderzoek uitvoeren.
  • Als u de tank nog gebruikt, dan moet u de tank elk jaar laten keuren.
U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

  • De verwijderingsplicht geldt niet voor tanks die vóór 1 januari 1999 zijn gesaneerd (schoongemaakt) door een Kiwa-erkend bedrijf.
  • De verwijderingsplicht geldt ook niet voor tanks die vóór 1 maart 1993 zijn gesaneerd.

De gemeente kan u als eigenaar toch verplichten aanvullende maatregelen te nemen. Vroeger werden tanks namelijk niet altijd even grondig gesaneerd.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Onderhoud

Als eigenaar van een olietank die in gebruik is, moet u de tank jaarlijks laten keuren. Ook moet u zich verzekeren tegen de gevolgen van eventuele bodemvervuiling.

Verwijderen

Wilt u de olietank verwijderen, dan moet u de tank en leidingen (laten) uitgraven, schoonmaken en weghalen. U moet het gat op (laten) vullen met schoon zand.

U vindt hier informatie over: "Meer info"

Meer info

Soms is het lastig om te bepalen of er een olietank aanwezig is.

  • Aanwijzingen in uw tuin zijn een putdeksel, een koperen dop, een ontluchtingspijp of vreemde verzakkingen. Olietanks liggen nooit meer dan 1 meter diep.
  • In de kelder of de kruipruimte wijst een ongebruikte leiding op olieaanvoer. Oude olieleidingen zijn makkelijk te herkennen: ze zijn minimaal 2 keer zo dik als gasleidingen en hebben een doorsnede van circa 6 centimeter.
  • Soms weten uw buren of de vroegere bewoners of er een tank in de tuin ligt.
  • Oliehandelaren weten meestal welke huizen vroeger oliestook hadden.