HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Melding woon- en leefomgeving

Melding woon- en leefomgeving

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Uw woon- en leefomgeving bestaan uit plekken waar iedereen toegang tot heeft. Denk aan pleinen, wegen, parken, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Als u iets ziet dat stuk is of opgeruimd moet worden, doet u hiervan een melding bij de gemeente.

Storing lantaarnpaal

Storingen aan lantaarnpalen kunnen gemeld bij via http://www.nobra.nl/gem/storingmelden_RW. U kunt hier ook zien of een storing al is aangemeld.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Het formulier voor een melding over de omgeving vindt u onder het tabje formulieren. Het wordt rechtstreeks via de site verzonden.

Wel melden bij de gemeente

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • onveilige plekken
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen

Niet melden bij de gemeente

 • kapotte straatverlichting; hiervoor kunt u terecht bij Citytec
 • gevonden dieren: bel de dierenambulance
 • overlast van andere mensen (buren, jongeren, verslaafden): bel de politie

Let op!

De gemeente lost niet alle meldingen op. Meldingen over voorwerpen of plekken die niet van de gemeente zijn, moet u melden bij de eigenaar.

U vindt hier informatie over: "Tijd"

Tijd

De gemeente behandelt uw melding meestal binnen 5 werkdagen. Dit betekent niet altijd dat de situatie dan ook opgelost is. Soms is daar meer tijd voor nodig.