HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Hulp bij invullen van formulieren

Hulp bij invullen van formulieren

U vindt hier informatie over: "Beschrijving"

Beschrijving

Als u rond moet komen van een laag inkomen heeft u misschien recht op bepaalde voorzieningen of regelingen die zorgen voor een aanvulling op dit inkomen. Weet u niet waar u recht op heeft of vindt u het lastig om formulieren in te vullen?

Formulierenbrigade

De formulierenbrigade van Stichting Welzijn Ouderen Scherpenzeel-Renswoude helpt inwoners bij het invullen van formulieren voor het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen. Dit zijn bijvoorbeeld bijzondere bijstand, huurtoeslag, en kwijtschelding.

De vrijwilligers geven uitleg bijvoorbeeld over de gegevens die nodig zijn om de voorziening aan te vragen, en helpen bij het invullen van het aanvraagformulier. Deze service is gratis.

Voor wie is het bedoeld

De formulierenbrigade is er voor iedereen.

Zonodig verwijzen wij u door naar andere organisaties of instanties. De vrijwilligers van de formulierenbrigade helpen u met informatie en het aanvragen.

Formulieren

De formulierenbrigade helpt u bij het invullen en aanvragen van onder andere de volgende formulieren van de gemeente of de Belastingdienst:

  • Bijzondere bijstand
  • Collectieve aanvullende verzekering voor minima
  • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
  • Zorgtoeslag, huurtoeslag

Ook als u moeite heeft met de inschrijving als woningzoekende bij www.huiswaarts.nu kunt u bij de formulierenbrigade terecht.

Ondertekenen en DigiD

Het blijven uw formulieren, dus u moet ze zelf ondertekenen. En u blijft zelf verantwoordelijk voor het inleveren of opsturen.

Let op: Zorg dat u altijd uw DigiD meebrengt bij een bezoek aan de formulierenbrigade.

Bereikbaarheid

In de even weken op vrijdag van 10.00-11.00 uur in de bibliotheek van Renswoude

Iedere donderdag van 10.00-11.00 uur in kantoor van de SWO in Huis in de Wei

Voor vragen kunt u terecht bij Rianne van Ginkel, tel 06 5164 7525