HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Geluidsoverlast veroorzaken

Geluidsoverlast veroorzaken

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Als u verwacht veel geluid te veroorzaken tijdens bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden of een evenement, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente.


Geluidsoverlast door een bedrijf kunt u melden bij de Omgevingsdienst regio Utrecht. Open het klachtenformulier van de ODRU >  

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

  • omschrijving van de activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt
  • datum en tijdstip waarop uw activiteit plaatsvindt
  • situatietekening
  • akoestisch rapport

Denk aan omwonenden

Om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden:

  • informeert u omwonenden van tevoren wanneer u de werkzaamheden uitvoert of het evenement plaatsvindt.
  • beperkt u de tijden waarop geluidsoverlast ontstaat zoveel mogelijk.
  • kiest u bij meerdere mogelijkheden voor de manier die het minst geluidshinder veroorzaakt.