HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Digitale aankondigingsborden

Digitale aankondigingsborden

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

In de gemeente staan twee digitale aankondigingsborden langs de N224. De borden zijn in eerste instantie bedoeld voor het aankondigen van evenementen (activiteiten), maar kunnen in geval van nood ook gebruikt worden om een oproep te doen. Ook is er ruimte om bijvoorbeeld collecteweken aan te kondigen.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

De gemeente Renswoude is verantwoordelijk voor het plaatsen van aankondigingen op de borden en het beheren van de software. De volgende criteria worden gehanteerd:

  • De aankondiging moet minimaal twee weken voor aanvang van het aan te kondigen evenement aangeleverd worden;
  • Het evenement moet primair bestemd zijn voor de inwoners van Renswoude en openbaar toegankelijk zijn;
  • Het evenement vindt plaats binnen de gemeente Renswoude;
  • Iedere vereniging/instantie in de gemeente Renswoude kan aankondigingen aanleveren;
  • Aankondigingen worden maximaal drie weken vermeld. De periode van vermelding hangt af van het aantal binnengekomen aanvragen;
  • De aankondigingsborden zijn niet bestemd voor aankondigingen betreffende cursussen, huis-aan-huisverkoop of commerciële doeleinden;
  • Activiteiten van religieuze aard worden alleen geplaatst als deze een interkerkelijk karakter hebben;
  • Gemeentelijke mededelingen hebben altijd prioriteit (bijv. afsluiting wegen, ongelukken, grote gemeentebrede evenementen);

Het college van B&W behoudt zich te allen tijde het recht voor om een verzoek tot het aanbrengen van een aankondiging te weigeren en in specifieke, niet in dit reglement voorziene gevallen, afzonderlijk te beslissen. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

U kunt een aankondiging direct via de website melden. U vindt het formulier onder het kopje formulieren.