HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering: 

Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering: 

U vindt hier informatie over: "Beschrijving"

Beschrijving

De gemeente Renswoude biedt sinds 2016 een uitgebreide Collectieve Aanvullende Ziektekostenverzekering voor minima. Deze verzekering loopt via Menzis en heet Garantverzorgd verzekering.

Als u een inkomen hebt tot 130% van de bijstandsnorm, kunt u deze verzekering afsluiten. Via deze verzekering ontvangt u korting op de premie. U krijgt 5% korting op de Basisverzekering en 9% op de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering. Bovendien betaalt de gemeente voor extra vergoedingen.

Als u zich via de gemeente verzekert dan is er altijd een pakket dat bij uw behoefte aansluit. Binnen de zorgverzekering kunt u kiezen uit 3 aanvullende verzekeringen Bovendien ontvangt u extra vergoedingen. U kunt kiezen uit verschillende pakketten. De premie verschilt per pakket.

Voordelen

  • De gemeente betaalt voor u een deel van de premie tot wel € 475,- per jaar;
  • U krijgt extra vergoedingen voor onder andere brillen/lenzen, tandartskosten en ziekenvervoer;
  • Daarnaast wordt, wanneer u kiest voor de uitgebreidere verzekering uw volledige eigen risico vergoed;
  • Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring;
  • Kinderen jonger dan 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Heeft u weinig zorgkosten dan is GarantVerzorgd 1 of 2 een goede keuze. Maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering en heeft u veel zorgkosten kies dan GarantVerzorgd 3. Verder kunt u uit 3 tandartsverzekeringen kiezen. Voor personen met hoge zorgkosten is de regeling (en pakket 3) extra aantrekkelijk gemaakt.

Extra dekking eigen bijdrage WMO maatwerkvoorzieningen

Naast alle genoemde voordelen heeft de gemeente Renswoude de collectieve aanvullende verzekeringen uitgebreid met een vergoeding van maximaal € 230, voor eigen bijdragen voor WMO maatwerkvoorzieningen. Dit zijn eigen bijdragen die u maandelijks moet betalen aan het CAK. Dit is de maximale eigen bijdrage per jaar voor personen met een laag inkomen.

Verplicht eigen risico meeverzekerd en extra vergoedingen

Voor de meeste zorgkosten uit de Basisverzekering geldt dat u de eerste € 385,- zelf moet betalen (verplicht eigen risico in 2017). Binnen GarantVerzorgd 3 heeft de gemeente ook het verplichte eigen risico voor u afgedekt. Bij Garant 3 betaalt u dus geen eigen risico. Bovendien heeft u recht op meer vergoedingen.

Overstappen

Overstappen naar deze verzekering kan tussen half november en 31 december. Dit kan via www.gezondverzekerd.nl.

Tenslotte

Of u in aanmerking komt voor deze regeling is afhankelijk van uw inkomen. We gaan daarbij uit van de bijstandsnorm. U kunt zelf kijken of u in aanmerking komt voor deze of andere minimaregelingen. U kunt dit berekenen op www.berekenuwrecht.nl.