HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Bouw en verbouwing, welstand

Bouw en verbouwing, welstand

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

  • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien; 
  • welke materialen er gebruikt worden;
  • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving; 
  • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft.

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Indien u een aanvraag om bouwvergunning heeft ingediend zal Welstand en Monumenten Midden Nederland advies uitbrengen over het bouwplan. Deze commissie vergadert iedere twee weken en brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • Tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing.
  • Details over hoe het gebouw eruit komt te zien.
  • Kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.