HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Bewijs van Nederlanderschap

Bewijs van Nederlanderschap

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt bijvoorbeeld een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben als u:

 • naar het buitenland verhuist;
 • gaat trouwen;
 • solliciteert naar een functie in het openbaar bestuur.
U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

 • U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
 • Als u het bewijs nodig hebt voor een instelling in het buitenland, kunt u een meertalig bewijs aanvragen.
U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

 • een geldig identiteitsbewijs

Iemand anders machtigen

Maak een brief met de volgende informatie:

 • waarom u het bewijs van Nederlanderschap nodig hebt
 • wie de gemachtigde is (deze persoon moet meerderjarig zijn)
 • uw handtekening
 • de handtekening van de gemachtigde

De gemachtigde neemt deze brief mee naar de gemeente samen met:

 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs; 
 • zijn of haar eigen identiteitsbewijs.

Schriftelijk aanvragen

 • uw aanvraag met daarop uw handtekening
 • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Digitaal aanvragen

 • uw DigiD 
 • het formulier "bewijs van Nederlanderschap aanvragen
U vindt hier informatie over: "Tijd"

Tijd

U krijgt het bewijs van Nederlanderschap direct mee. Als u het bewijs schriftelijk aanvraagt, stuurt de gemeente het naar uw huisadres. Dit duurt enkele dagen.