HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Bewijs van in leven zijn

Bewijs van in leven zijn

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld uw levensverzekeraar of pensioenfonds kan hier om vragen.

Vraag dan een verklaring van in leven zijn aan. De verklaring van in leven zijn is alleen te gebruiken in Nederland.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hebt een bewijs van in leven zijn bijvoorbeeld nodig als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

Een bewijs van in leven zijn is geldig in:

  • Nederland
  • Aruba
  • CuraƧao
  • Bonaire
  • Sint Maarten
  • Sint Eustatius
  • Saba

Als u in een ander land moet laten zien dat u in leven bent, vraagt u een attestatie de vita aan.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Een verklaring van in leven zijn kunt u alleen persoonlijk bij de gemeente aanvragen. U krijgt het document dan direct mee.

U vraagt het bewijs van in leven zijn online, persoonlijk of schriftelijk aan bij de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Wat heb ik nodig?"

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs(paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart, vreemdelingendocument)
  • als u de verklaring nodig heeft voor een pensioenfonds: de originele brief van het pensioenfonds waarin staat dat hierom gevraagd wordt
U vindt hier informatie over: "Tijd"

Tijd

U krijgt het document meteen mee.