HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Beschermd wonen (Wmo)

Beschermd wonen (Wmo)

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

De gemeente kan u helpen wanneer u ondersteuning nodig heeft bij het wonen. Bij beschermd wonen woont u in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is. Het doel hiervan kan bijvoorbeeld zijn om u te leren verantwoordelijk om te gaan met geld en uw woonsituatie. Ook kan er op deze manier op u worden gelet om er zeker van te zijn dat u goed voor uzelf zorgt.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt met veel uiteenlopende problemen eventueel aanspraak maken op beschermd wonen. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen. Uw gemeente kan wel de taken uitbesteden aan een andere gemeente bij u in de buurt. Deze gemeente bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor beschermd wonen. Deze gemeente geeft u dan ook het besluit over of u in aanmerking komt. En als u in aanmerking komt dan verstrekken zij ook de voorziening aan u.
De gemeente kan hiervoor een bijdrage in de kosten vragen.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Als u gebruik wil maken van beschermd wonen, dan geeft u dit aan bij de gemeente. U geeft aan welke problemen u heeft. De gemeente gaat dan vervolgens kijken welke mogelijkheden er zijn en een onderzoek uitvoeren. Als uw gemeente de taken heeft uitbesteed dan kunt u evengoed melding maken bij uw eigen gemeente. Zij zorgen er dan voor dat het bij de andere gemeente terecht komt.

U vindt hier informatie over: "Tijd"

Tijd

Nadat u zich gemeld heeft bij de gemeente, heeft het college 6 weken de tijd om onderzoek te doen. U krijgt een verslag van de uitkomsten van het onderzoek en de oplossing die de gemeente u wil bieden. Daarna kunt u een aanvraag indienen. Binnen 2 weken na de aanvraag ontvangt u bericht of u in aanmerking komt.