HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Belastingen en heffingen, teruggave

Belastingen en heffingen, teruggave

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug, bijvoorbeeld als u verhuist en alle gemeentelijke belastingen voor dit jaar al betaald hebt. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Vertrek uit gemeente

Als u in een andere gemeente gaat wonen, kunt u teruggave krijgen van de afvalstoffenheffing, rioolheffing en eventueel de hondenbelasting. In de nieuwe gemeente gaat u deze weer betalen.

Verhuizen binnen gemeente

Als u binnen de gemeente verhuist, krijgt u meestal geen teruggave. Als u naar een verzorgings- of verpleeghuis verhuist of bij iemand anders gaat inwonen, kunt u soms toch teruggave krijgen.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

De verhuizing wordt door de afdeling Burgerzaken doorgegeven en eventuele verrekeningen worden automatisch geregeld.