HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Belastingen, betalingsregeling

Belastingen, betalingsregeling

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

U kunt gemeentelijke belastingen in één keer betalen of in termijnen. Meestal mag u in termijnen betalen als u tijdelijk niet kunt betalen, bijvoorbeeld omdat u financiële problemen hebt. U kunt dan een betalingsregeling aanvragen. Als de gemeente akkoord gaat, mag u de gemeentelijke belastingen in termijnen betalen.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

U kunt een schriftelijk verzoek indienen.

Wordt uw verzoek ingewilligd dan zal de betaling lopen zoals afgesproken in getroffen regeling.

Stuur uw verzoek naar:
Gemeente Renswoude,
t.a.v. afd. belastingen,
p/a Postbus 1100
3900 BC Veenendaal

U vindt hier informatie over: "Meer info"

Meer info

De gemeente kan ook gemeentelijke belastingen kwijtschelden. Dit kan alleen als u een laag inkomen of laag vermogen hebt.