HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Begraven of cremeren

Begraven of cremeren

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

U kunt een overledene laten begraven of cremeren. Hiervoor hebt u toestemming nodig van de gemeente. Uw uitvaartondernemer regelt dit meestal voor u.

U vindt hier informatie over: "Wat te doen?"

Wat te doen?

Aankoop van een graf
Pas bij overlijden kan er door de nabestaanden een graf gekocht worden. Je betaalt dan voor het recht om in dat graf te begraven. Dit graf is voor 2 personen en het grafrecht wordt uitgegeven voor 20 jaar. Na die periode is het mogelijk om steeds voor 10 jaar te verlengen.

U vindt hier informatie over: "Kosten"

Kosten

Begraafrecht 2020
omschrijving bedrag in €
persoon van 12 jaar en ouder 1.531,50
kinderen jonger dan 1 jaar en levenloos geborenen
kinderen tussen 1 en 12 jaar 517,00
asbus bijzetten in graf of plaatsen in een columbarium 1.531,50
plaatsen van stoffelijk overschot in een grafkelder 1.683,00
+ aanleg grafkelder   2.316,00
groen maken van graf 55,00

Grafrecht 2020
omschrijving bedrag in €
2-persoons graf, voor 20 jaar 1.531,50
graf in vak k, voor persoon jonger dan 12 jaar 510,00
2-persoons grafkelder, voor 20 jaar 1.531,50
columbarium voor 2 asbussen, voor 20 jaar 1.531,50
verlenging grafrecht met 10 jaar 19,55
recht voor het plaatsen van een grafmonument 94,65
overboeken van recht op andere naam 8,25