HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Afval, klein chemisch afval

Afval, klein chemisch afval

U vindt hier informatie over: "In het kort"

In het kort

Na de wijziging in de afvalinzameling met ingang van 1 januari 2020 is het nog niet duidelijk hoe het klein chemisch afval ingezameld wordt. De informatie wordt zo snel mogelijk geplaatst.

Onze excuses voor het ongemak.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat is klein chemisch afval?

Onder klein chemisch afval wordt onder meer verstaan: batterijen, accu's, verf, schoonmaakmiddelen en olieproducten.

Chemisch afval van bedrijven

Bedrijven kunnen alleen chemisch afval afvoeren volgens de voorwaarden van een milieuvergunning.