HOME  |  Onderwerpen van A tot Z  |  Afval, grofvuil

Afval, grofvuil

U vindt hier informatie over: "Beschrijving"

Beschrijving

Grof huisvuil of grofvuil is afval dat te groot of te zwaar is om in een vuilniszak of container te stoppen, zoals meubels of vloerbedekking. In Renswoude kunnen inwoners het grofvuil gratis inleveren bij de gemeentewerf aan de Molenstraat. Dit geldt niet voor snoeiafval.

Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen het coronavirus.  De werf is voorlopig op vrijdagochtend geopend tussen 9 en 12 uur. U moet zich daarvoor wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein kunnen beperken. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.

Daarnaast is de werf ook op 1 zaterdagochtend in de maand geopend. Ook voor deze dagen geldt dat u zich van tevoren moet aanmelden. Als u belt op het moment dat u grof vuil wilt brengen, hoort u welke datum dat eventueel op zaterdag kan.

Om alles in goede banen te leiden gelden de volgende regels:

  • U moet zich minimaal 24 uur van tevoren aanmelden via 0318-578 150. Dit kan elke werkdag tussen 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Bij uw aanmelding krijgt u te horen hoe laat u bij de gemeentewerf wordt verwacht.
  • Het hek van de gemeentewerf is gesloten, het hek wordt voor u opengemaakt op het moment dat u aan de beurt bent.
  • Neem een geldig ID-bewijs mee, hier kan om gevraagd worden.
  • Bent u te vroeg of moet u even wachten, blijf in de auto.
  • Kom met maximaal 2 personen en zonder kinderen.
  • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers.
  • Breng uw afval en verlaat het terrein direct daarna om doorstroom te houden.
  • Heeft u gezondheidsklachten, blijf thuis! U kunt telefonisch contact opnemen voor een nieuwe inschrijving op een ander moment.

Let op: Zonder inschrijving kunt u geen afval brengen. Er wordt geen uitzondering gemaakt.

Als tijdens de openstelling blijkt dat de regels niet worden nageleefd, dan kan besloten worden de gemeentewerf per direct te sluiten. Als er veranderingen in deze openstelling plaatsvinden laten wij u dat via de Heraut en onze website weten.