HOME  |  Formulieren

Formulieren

Verspreid over de hele website staan veel formulieren die u kunt gebruiken voor meldingen, aanvragen van producten en diensten etc. Hieronder staan alle formulieren, per afdeling. Mist u een formulier dat u ergens anders op de site wel zag staan? Geef dit door zodat we de lijst aan kunnen vullen.

Er zijn verschillende soorten formulieren:

  • Formulieren met gebruik van DigiD
    Voor deze formulieren wordt uw identiteit vastgesteld met DigiD. Hierdoor kunt u ze toch volledig online invullen en opsturen. meer informatie over DigiD.
  • Formulieren met handtekening
    Deze kunt u printen, ondertekenen en vervolgens per post versturen. Een aantal formulieren kunt u wel invullen voor u ze print. U hoeft dan alleen nog uw handtekening te zetten.
  • Formulieren zonder handtekening
    Formulieren die u kunt invullen en zonder handtekening direct via de website kunt versturen.