Ervaart u overlast van bijvoorbeeld een boom of struik, vraag dan altijd eerst zelf in een gesprek of uw buren, of de eigenaar (bijvoorbeeld de gemeente of een bedrijf) de boom of struik willen verwijderen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u bijvoorbeeld buurtbemiddeling in schakelen.

Als uw buren geen toestemming aan u hebben gevraagd dan mag een boom of struik niet geplant worden in de “verboden zone”. Voor een boom is dat 2 meter van de erfgrens af, gerekend vanaf het midden van de stam. Heesters en heggen moeten minimaal 50 centimeter van de erfgrens verwijderd zijn. Is het aangrenzende erf een openbare weg of openbaar water? Dan is er geen verboden zone.

Heeft u grote bomen of struiken in uw tuin dan bent u verplicht deze bomen of struiken goed te onderhouden. Op plaatsen waar sprake is van een gevaarlijke situatie geldt zelfs nog een extra zorgplicht voor de boomeigenaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oude boom die bij stormachtig weer behoorlijk staat te kraken. Valt zo’n boom om en staat het vast dat de eigenaar onvoldoende zorg aan de boom heeft besteed? Dan is de eigenaar aansprakelijk voor de schade. Onderhoud uw bomen of struiken dus altijd goed.

Naar de pagina Bomen en struiken