Vanaf 25 oktober vindt er in Renswoude onderzoek plaats in de ondergrond voor aardwarmte. Mogelijke weersomstandigheden kunnen deze planning nog beïnvloeden. 

Dit is een seismisch onderzoek. Seismisch onderzoek is een onderdeel van SCAN. Dit landelijke onderzoek van de Rijksoverheid verzamelt informatie over de ondergrond om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de winning van aardwarmte mogelijk is.

Seismisch onderzoek

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in beeld te brengen. Wanneer de geluidsgolven de grond in worden gebracht, kan in de directe omgeving een doffe plof te horen zijn. Van dichtbij kunnen mogelijk ook lichte trillingen worden ervaren (alsof er een vrachtwagen voorbij rijdt). De bewoners en bedrijven in de directe omgeving worden altijd voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden geïnformeerd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft voor het onderzoek de benodigde vergunning af.  
Kijk voor meer informatie op www.scanaardwarmte.nl (externe link)of stel uw vraag via info@scanaardwarmte.nl.