Na de zomervakantie starten wij met het bouwrijp maken van Beekweide II. Wij vinden het belangrijk dat iedereen – in het bijzonder omwonenden – weet wat er gaat gebeuren. 

QR-code voor website Beekweide II

Wij informeren u vanaf nu regelmatig via De Heraut over de ontwikkeling van Beekweide II. Alle informatie vindt u ook op de vernieuwde website www.woneninrenswoude.nl(externe link).

Onderzoek oorlogsresten

Op vrijdag 30 juni werd in het plangebied onderzoek gedaan naar eventuele oorlogsresten.

Sloop van een aantal panden

Begin juli is de firma Van den Brom & Zn. uit Nijkerkerveen gestart met de sloop van een aantal panden in het gebied. De panden staan op locaties die nodig zijn voor de bouw van de nieuwe woningen. De sloop wordt naar verwachting eind augustus afgerond. Het vrijkomende puin wordt op locatie gebroken zodat dit kan worden hergebruikt bij het bouwrijp maken van Beekweide II.

Verplaatsing van de woonwagens

Het is de bedoeling dat in september/oktober de woonwagens worden verplaatst naar hun nieuwe locatie. De firma Berkhof B.V. uit Scherpenzeel maakt de nieuwe locatie eerst bouwrijp.

Bouwrijp maken Beekweide II

Na de zomer wordt gestart met het bouwrijp maken van Beekweide II. 
Voordat de werkzaamheden beginnen, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden.

Nieuwsbrief Beekweide II

Wilt u niets missen over de ontwikkeling van Beekweide II? Meld u dan aan voor de Nieuwsbrief Beekweide II. Op www.woneninrenswoude.nl/beekweide-II(externe link) vindt u een aanmeldformulier. U kunt ook de QR-code hiernaast scannen.