Renswoude, 4 juli 2023

Zojuist is de heer Kees (C.E.) Eskes tijdens de openbare raadsvergadering benoemd tot wethouder Wonen, Sociaal Domein & Duurzaamheid voor de gemeente Renswoude. Zijn plaats in de raad namens Dorpsbelang Renswoude is ingenomen door een oude bekende, de heer Jan Stutvoet.

Portretten van College B&W Renswoude 2023

Beiden legden de eed af bij burgemeester Petra Doornenbal, die blij is dat het college van B&W na een aantal weken weer compleet is. 

Kees is al vrijwel zijn hele leven woonachtig in Renswoude en is sinds 2014 actief betrokken bij de lokale politiek. Hiervan was hij de afgelopen vijf jaar raadslid voor Dorpsbelang Renswoude. Toegankelijkheid, binding met het dorp en kennis van de lokale politiek zijn ruim bij hem aanwezig. 

Kersverse wethouder Kees Eskes: ‘Ik kijk er naar uit om me in te zetten voor de gemeente en onze inwoners.’ Tijdens de raadsvergadering zat de publieke tribune vol met belangstellenden, familie en zelfs enkele oud-wethouders die de heer Eskes feliciteerden. Een mooie start en een goed begin voor de heren Eskes en Stutvoet.