HOME  |  Inwoners  |  Wegwerkzaamheden - verkeershinder  |  Vervanging duiker Oude Holleweg- Munnikenbeek

Vervanging duiker Oude Holleweg- Munnikenbeek

Uiterlijk begin oktober wordt gestart met het vervangen van de duiker aan de Oude Holleweg over de Munnikenbeek. Het totale werk duurt ongeveer drie weken. Een gedeelte van deze periode is er geen doorgaand verkeer over dit deel van de Oude Holleweg mogelijk.

Via de Heraut en hier op de website houden we u op de hoogte over de voortgang van de werkzaamheden. De direct omwonenden en de bedrijven worden schriftelijk geïnformeerd.

Meer informatie

Deze werkzaamheden gebeuren in opdracht van de gemeente Renswoude en worden uitgevoerd door Cees Boonzaaijer b.v. Heeft u nu al vragen over de uitvoering dan kunt u altijd contact opnemen met Cees Boonzaaijer b.v. (0318-573 353).