HOME  |  Inwoners  |  Verkeer en vervoer  |  Resultaten verkeersmetingen

Resultaten verkeersmetingen

In Renswoude worden met een zogenaamde "Smiley" diverse verkeerstellingen gedaan. Resultaten van deze tellingen zijn vastgelegd in documenten die u op deze site in kunt zien. 

Om weggebruikers meer bewust te maken van de snelheid waarmee zij deelnemen aan het verkeer, gebruikt de gemeente een ‘Smiley’. De Smiley geeft de snelheid van de weggebruiker aan. Ligt deze snelheid lager dan de geldende maximum snelheid, dan wordt afwisselend de gereden snelheid in het groen weergegeven en een lachende smiley. Wanneer de geldende maximum snelheid wordt overschreden, wordt afwisselend de gereden snelheid in het rood en een treurende smiley weergegeven.

Daarnaast worden ook het aantal passerende voertuigen geteld en de gereden snelheid vastgelegd. Deze gegevens zijn vastgelegd in de bestanden die u hier kunt downloaden.