HOME  |  Inwoners  |  Verkeer en vervoer  |  Elektrisch vervoer: mogelijkheden aanvragen openbare laadpaal

Elektrisch vervoer: mogelijkheden aanvragen openbare laadpaal

Heeft u een elektrische auto, maar geen mogelijkheid deze op te laden bij uw eigen woning of bedrijf? Dan kunt u bij de gemeente een verzoek indienen voor een openbare laadpaal. De gemeente streeft ernaar dat elektrische rijders uit Renswoude, die hun auto niet op eigen terrein kunnen parkeren, binnen 300 meter loopafstand van hun huis een openbaar laadpunt kunnen vinden. U hoeft niet te betalen voor een openbare laadpaal.

Renswoude wil hiermee elektrisch vervoer stimuleren en inspelen op de actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van duurzame mobiliteit. Elektrisch rijden is beter voor uw omgeving, dan het rijden met een normale verbrandingsmotor, want er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden op een elektrische motor. Bovendien maken de openbare laadpalen in Renswoude gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit.

Aanvragen

Het aanvragen van een openbare laadpaal kan via het meldformulier op de website: laadpaal.mrae.nl. De gemeente controleert uw verzoek. Daarbij wordt onder andere naar de volgende criteria gekeken:

  • U heeft een elektrische auto met een minimale actieradius van 45 km.
  • Uw auto kan niet op eigen terrein worden opgeladen.
  • Binnen een straal van 300m van uw woonadres of werklocatie bevindt zich geen andere laadpaal.

Als u voldoet aan deze criteria zoekt de gemeente een geschikte locatie voor een nieuwe laadpaal in uw omgeving. Daarbij letten we ook op een veilige opstelling en we kijken waar de elektriciteitsaansluiting gemakkelijk gerealiseerd kan worden. De gemeente kijkt bij de aanvraag ook of er al openbare laadpalen in uw buurt staan en hoe deze worden gebruikt.

Het is dus niet zeker dat er een laadpaal in de directe omgeving van uw huis komt te staan.

Houdt u er wel rekening mee dat het enige tijd, minimaal enkele maanden, duurt voordat een laadpaal is gerealiseerd. Er zijn veel partijen bij betrokken. Met name het zorgen voor de stroomvoorziening vraagt tijd en aandacht.

Kosten

Aan het plaatsen van een openbare laadpaal zijn voor u geen kosten verbonden. Wel betaalt u aan de provider de kosten van de elektriciteit.