HOME  |  Inwoners  |  Verkeer en vervoer  |  de Valleihopper

de Valleihopper

Vanaf 1 januari 2017 vervangt de Valleihopper de Regiotaxi Gelderland in onze gemeente (en in alle andere gemeenten van Regio FoodValley). De Valleihopper biedt aanvullend openbaar vervoer.

De Valleihopper is voor:

  1. mensen die door een beperking niet met ander openbaar vervoer kunnen reizen; Zij kunnen in het kader van de Wmo in aanmerking komen voor een Valleihopperpas, met korting op de reiskosten. Men moet dit aanvragen bij de eigen gemeente. Woont u in Renswoude dan kunt u contact opnemen via 0318 578 150. 
    Als u nu al een pas heeft voor de Regiotaxi hoeft u niets te doen. U krijgt de pas voor Valleihopperpas 

  2. mensen die openbaar vervoer nodig hebben, maar geen openbaar vervoer in de buurt hebben, Ook zij komen in aanmerking voor een Valleihopperpas. Maar die moet men aanvragen bij de Valleihopper.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.valleihopper.nl.

Vanaf 1 december 2016 kunt u ritten reserveren voor na 1 januari 2017. Tot die tijd kunt u nog terecht bij de Regiotaxi Gelderland.