HOME  |  Inwoners  |  Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

 • Start besluitvorming over de Regionale Energiestrategie 1.0 Regio Foodvalley

  Wind- en veel zonne-energie in Regio Foodvalley

  Regio Foodvalley wil in 2050 alle energie die gebruikt wordt duurzaam opwekken. In 2030 moet daarvoor de eerste grote stap gezet zijn. Hoe? Door energie te besparen en zoveel mogelijk zonnepanelen op geschikte daken en op bijvoorbeeld stortplaatsen of boven parkeerplaatsen. Maar ook door windmolens en zonnepanelen liefst te combineren in ‘energieclusters’. Bij voorkeur langs snelwegen, andere infrastructuur of in de buurt van bedrijventerreinen. Dat is goedkoper en levert een stabielere energievoorziening op. Bovendien helpt het om het karakter van onze landschappen te behouden. De regio is zuinig op natuur en landbouwgrond en wil dat de eigen inwoners, bedrijven en andere organisaties eigenaar of mede-eigenaar zijn van zonne- of windprojecten. Doel is het opwekken van minimaal 0,75 TWh aan duurzame energie in 2030. Om alles te realiseren, moet het elektriciteitsnet sterk worden uitgebreid.

  lees meer
 • Terugkijken plus vraag en antwood: webinar over RES 1.0 van 22 april 2021

  Op donderdag 22 april jl. heeft Regio Foodvalley een regionaal webinar over de Regionale Energiestrategie (RES) georganiseerd.

  U kunt deze terugkijken via:  webinar terugkijken

 • Lokale webinar / informatiebijeenkomsten 6 en 12 mei

  De gemeente Renswoude organiseert ook twee lokale informatieavonden / webinars. Op donderdag 6 mei a.s. een informatieavond voor de direct omwonenden van de Emminkhuizerberg en op woensdag 12 mei voor alle inwoners. Alle huishoudens ontvangen hier een brief over.

  lees meer
 • Openbare raadscommissievergaderingen op 18 mei en 8 juni

  Op dinsdag 18 mei en 8 juni vinden de openbare raadscommissievergaderingen plaats over de energietransitie. Deze vergaderingen vinden online plaats en zijn live te volgen via https://renswoude.raadsinformatie.nl. 

  lees meer
 • Openbare raadsvergadering op 29 juni

  Op dinsdag 29 juni vindt de openbare raadsvergadering plaats over de regionale energietransitie. Deze vergadering vindt online plaats en is live te volgen via https://renswoude.raadsinformatie.nl

  lees meer