HOME  |  Inwoners  |  Kliko's  |  Waarom een registratiesysteem?

Waarom een registratiesysteem?

De inwoners betalen jaarlijks afvalstoffenheffing/reinigingsrecht aan de gemeente. Hiermee worden de kosten van de afvalverwerking betaald. Elk huishouden ontvangt een vast aantal kliko’s. De laatste jaren is gebleken dat er extra kliko’s in gebruik zijn waarvoor niet wordt betaald. Hierdoor worden de kosten van de afvalverwerking hoger. De gemeente hecht aan het principe “de vervuiler betaalt”. Om dit te kunnen realiseren is het registratiesysteem ingevoerd.