HOME  |  Inwoners  |  Kliko's  |  U heeft geen kliko

U heeft geen kliko

U had een kliko maar deze is weg.

U kunt melden dat de kliko weg is. U krijgt een nieuwe kliko. Als u de oude kliko weer terecht is verzoeken wij u dit te laten weten. Er wordt dan weer een kliko opgehaald. Als u meerdere kliko's aanbiedt, wordt daarvoor het tarief van een extra kliko in rekening gebracht. 

U heeft een nieuwe woning en er is nog geen kliko.

Zolang u nog niet op het nieuwe adres staat ingeschreven, betaalt u nog geen afvalstoffenheffing. U moet zich eerst inschrijven op het nieuwe adres. 

nieuwbouw woning
De kliko's worden geleverd als u staat ingeschreven in de woning. Staat u al enige tijd ingeschreven maar heeft u nog geen kliko's? Meld dit dan bij de gemeente

bestaande woning
Als een woning lang leegstaat, worden de kliko's opgehaald. Het kan dus zijn dat u geen kliko's bij uw nieuwe woning heeft. U kunt dit melden bij de gemeente. Staan er wel kliko's, controleer dan altijd even of er een sticker met het juiste adres op zit. Zonder sticker wordt de kliko niet geleegd.

 Met het formulier Melding kliko(sticker) kunt u via de site melden dat u geen kliko heeft.

Papierkliko

Neem bij vragen over de papierkliko contact op met  ACV.  U vindt de gegevens op de website van ACV