HOME  |  Inwoners  |  Kliko's  |  Hoe werkt het registratiesysteem?

Hoe werkt het registratiesysteem?

De stickers hebben een unieke code. Met deze code wordt elke kliko ‘gekoppeld’ aan een adres. De code kan gescand worden. Kliko’s zonder sticker worden niet geleegd. 

Er wordt niet geregistreerd hoe vaak u de kliko aanbiedt. U betaalt dus niet apart voor elke keer dat u de kliko langs de weg zet.