HOME  |  Inwoners  |  Kliko's  |  De kliko is niet geleegd.

De kliko is niet geleegd.

De kliko van de buren is ook nog niet geleegd.

Waarschijnlijk is er sprake van vertraging of wordt er een andere route gereden. Het komt voor dat de wagen een paar uur later is dan normaal.

De kliko van de buren is wel geleegd.

Geef dan door dat uw kliko nog niet geleegd is. Dit kan via een mailtje naar: gemeentewerf@renswoude.nl. Eventueel wordt er tijdelijk een extra kliko geplaatst zodat u uw afval kwijt kunt. De volgende keer worden dan beide kliko's geleegd.