HOME  |  Inwoners  |  Kliko's  |  De kliko is niet geleegd.

De kliko is niet geleegd.

De kliko van de buren is ook nog niet geleegd.

Waarschijnlijk is er sprake van vertraging of wordt er een andere route gereden. Het komt voor dat de wagen een paar uur later is dan normaal.

De kliko van de buren is wel geleegd.

De kliko's worden geleegd door ACV. Kijk op de website voor de contactgegevens van ACV