HOME  |  Inwoners  |  Kliko's

Kliko's

In Renswoude maken we gebruik van kliko's. De meeste huishoudens binnen de bebouwde kom hebben een grijze en een bruine kliko. De grijze kliko is voor huishoudelijk restafval, de bruine voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). Bij enkele complexen waar weinig ruimte is voor een kliko, is voor het gft een verzamelcontainer geplaatst. In het buitengebied krijgt elk huishouden alleen een grijze kliko.

Iedere vrijdag wordt er vuilnis ingezameld. In de even weken wordt de grijze kliko opgehaald en in de oneven weken de bruine.