HOME  |  Inwoners  |  Duurzaamheid  |  Waarom willen we duurzame energie opwekken in Renswoude?

Waarom willen we duurzame energie opwekken in Renswoude?

De rijksoverheid heeft met het Klimaatakkoord maatregelen en afspraken gemaakt om de CO2-uitstoot in Nederland te verminderen. Een van de mogelijke maatregelen is dat we op land duurzame energie gaan opwekken met zon en wind. Er is afgesproken dat regionaal onderzocht wordt welke bijdrage geleverd kan worden aan de opwek van duurzame energie. Om dit goed te laten verlopen, is Nederland onderverdeeld in 30 regio’s. Al deze regio’s werken aan een Regionale Energiestrategie (RES).

Renswoude is onderdeel van de Regio Foodvalley. In dit regionale verband werken wij met verschillende belanghebbenden samen aan de energiestrategie voor onze regio: de RES Regio Foodvalley. In juni 2020 is de Concept-RES vastgesteld, hierin staan onder andere zoeklocaties voor energieprojecten. Deze is te zien op de website van Regio Foodvalley .

De opgave is om in 2030 50% duurzame energie op te wekken en 55% CO2 te verminderen. In de gemeente Renswoude zijn we nog een tikkeltje ambitieuzer: energieneutraal in 2035. Om dit te bereiken zullen we dus aan de slag moeten met verschillende energiebronnen. Zon- en windenergie zijn de meest voor de hand liggende energiebronnen. Volgens het Klimaatakkoord moeten de vergunningen voor duurzame energieprojecten voor 2025 afgegeven zijn (om de doelstellingen voor 2030 te behalen). Er is dus een behoorlijke tijdsdruk om projecten van de grond te krijgen, maar zorgvuldige besluitvorming staat voorop.