HOME  |  Inwoners  |  Documenten inwoners BRI  |  Verwijsindex

Verwijsindex

De verwijsindex is een landelijk computersysteem waarin hulpverleners, leerkrachten en andere professionals een signaal afgeven als zij zich zorgen maken over de ontwikkeling, (thuis-) situatie of het gedrag van een kind of jongere tussen de 0-23 jaar. De verwijsindex is wettelijk vastgelegd en bestaat inmiddels vanaf 2008.

In de folder leest u hoe de verwijsindex werkt.