HOME  |  Inwoners  |  Documenten inwoners BRI  |  Sociaal statuut Woningbedrijf

Sociaal statuut Woningbedrijf

Het sociaal statuut bevat een aantal geldende afspraken met betrekking tot de rechtspositie van huurders bij renovatie- en herstructureringsplannen. Het bevat afspraken over de inhoud van sociale plannen bij vernieuwingsingrepen in Renswoude.