HOME  |  Inwoners  |  Documenten inwoners BRI  |  Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Melding voorgenomen huwelijk of partnerschap

Met deze formulieren kunt u melding van een voorgenomen huwelijk doen. Voorheen was dit de ondertrouw. Wij adviseren u de formulieren ruim op tijd in te leveren bij de balie in het gemeentehuis.