HOME  |  Inwoners  |  Bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. In een bestemmingsplan staat of en hoe er gebouwd mag worden. Er is een vaste gang van zaken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen. U kunt daar op verschillende manieren invloed op uitoefenen.

De bestemmingsplannen voor Renswoude worden allemaal gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl. Wij plaatsen ze niet meer op hier op de website omdat het overzicht op ruimtelijkeplannen.nl altijd actueel en bijgewerkt is. We willen voorkomen dat u verouderde informatie leest.

De wettelijk verplichte bekendmakingen met betrekking tot bestemmingsplannen kunt u nog wel hier vinden.