HOME  |  Inwoners  |  Afval en milieu

Afval en milieu

Afval inzamelen

De inzameling van huishoudelijk afval wordt verzorgd door ACV.

Contactgegevens ACV

Inzameldata vindt u op de afvalkalender

 Kijk voor de actuele data in de ACV-app of op www.acv-afvalkalender.nl

Tarieven afvalinzameling

Kijk voor de afvalstoffenheffing bij de belastingtarieven.

Luiercontainers 

De luiercontainers vindt u nabij:

 • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude
 • Kindcentrum Het Borghonk, De Hokhorst 4, 3927 GX Renswoude
 • hoek Taets van Amerongenweg en Kerkstraat

Medisch afval

Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Informatie over het indienen van een verzoek vindt u in het Belastingloket.

Grofvuil

Ook bij het inleveren van grofvuil moeten we rekening houden met de maatregelen tegen het coronavirus. De komende periode blijft de werf aan de Molenstraat iedere vrijdagochtend geopend tussen 9.00 uur en 12.00 uur. Daarnaast is de werf één zaterdagochtend in de maand geopend, ook tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Als u belt voor een afspraak, hoort u welke zaterdag u terecht kunt.

U moet zich wel van tevoren aanmelden, zodat we het aantal mensen op het terrein kunnen beperken. Dat geldt voor zowel de vrijdagochtend als de zaterdagochtend. Hierdoor wordt het risico voor u en onze medewerkers zo klein mogelijk.

Om alles in goede banen te leiden gelden de volgende regels:

 • U moet zich minimaal 24 uur van tevoren aanmelden via 0318-578 150. Dit kan elke werkdag tussen 09.00 en 16.00 uur. Bij uw aanmelding krijgt u te horen hoe laat u bij de gemeentewerf wordt verwacht.
 • Het hek van de gemeentewerf is gesloten, het hek wordt voor u opengemaakt op het moment dat u aan de beurt bent.
 • Neem een geldig ID-bewijs mee, hier kan om gevraagd worden.
 • Bent u te vroeg of moet u even wachten, blijf in de auto.
 • Kom met maximaal 2 personen en zonder kinderen.
 • Houd 1,5 meter afstand van medewerkers.
 • Breng uw afval en verlaat het terrein direct daarna om doorstroom te houden.
 • Heeft u gezondheidsklachten, blijf thuis! U kunt telefonisch contact opnemen voor een nieuwe inschrijving op een ander moment.

Let op: Zonder inschrijving kunt u geen afval brengen. Er wordt geen uitzondering gemaakt.

Als tijdens de openstelling blijkt dat de regels niet worden nageleefd, dan kan besloten worden de gemeentewerf per direct te sluiten. Als er veranderingen in deze openstelling plaatsvinden laten wij u dat via de Heraut en onze website weten.

Grofvuil, grof tuinafval, metalen en elektrische apparaten kunt u laten ophalen. Hiervoor moet u een afspraak met ACV maken. Dit kost € 25,00 per m³ . 

Werkgroep Renswoude Schoon

De werkgroep Renswoude Schoon raapt regelmatig zwerfvuil in onze gemeente. Op deze manier gaan wij vervuiling van de bodem tegen en geeft het een netter aanzien. Wilt u met ons meehelpen of informatie, neem contact op met Rob van de Bor, r.van.de.bor@ziggo.nl.