HOME  |  Inwoners  |  Afval en milieu

Afval en milieu

Afval inzamelen

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de afvalinzameling verzorgd door ACV. De informatie op onze website is op dit moment helaas nog niet volledig. Hier wordt aan gewerkt. 

Contactgegevens ACV

Inzameldata vindt u op de afvalkalender

 Kijk voor de actuele data in de ACV-app of op www.acv-afvalkalender.nl

Tarieven afvalinzameling

Kijk voor de afvalstoffenheffing bij de belastingtarieven.

Luiercontainers 

De luiercontainers vindt u nabij:

  • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude
  • Kindcentrum Het Borghonk, De Hokhorst 4, 3927 GX Renswoude

Medisch afval

Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Informatie over het indienen van een verzoek vindt u in het Belastingloket.

Grofvuil

Tot eind 2020 kunnen inwoners elke derde zaterdag van de maand tussen 09.00 en 12.00 uur klein chemisch en grof huishoudelijk afval inleveren bij de gemeentewerf. Grofvuil, grof tuinafval, metalen en elektrische apparaten kunt u laten ophalen. Hiervoor moet u een afspraak met ACV maken. Dit kost € 25,00 per m³ .