HOME  |  Inwoners  |  Afval en milieu

Afval en milieu

Afval inzamelen

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de afvalinzameling verzorgd door ACV. De informatie op onze website is op dit moment helaas nog niet volledig. Hier wordt aan gewerkt. 

Contactgegevens ACV

Inzameldata vindt u op de afvalkalender

 Kijk voor de actuele data in de ACV-app of op www.acv-afvalkalender.nl

Tarieven afvalinzameling

Kijk voor de afvalstoffenheffing bij de belastingtarieven.

Luiercontainers 

De luiercontainers vindt u nabij:

  • Kinderdagverblijf ‘t Blauwe Kieltje, Groeperweg 4, 3927 CR Renswoude
  • Kindcentrum Het Borghonk, De Hokhorst 4, 3927 GX Renswoude

Medisch afval

Heeft u om medische redenen veel afval? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vast tarief aan afvalstoffenheffing. Dit tarief bedraagt € 294,00 per jaar. Informatie over het indienen van een verzoek vindt u in het Belastingloket.

Grofvuil

Tot eind 2020 kunnen inwoners 1 keer per maand op zaterdag tussen 09.00 en 12.00 uur klein chemisch en grof huishoudelijk afval inleveren bij de gemeentewerf. 
(21-03, 25-04, 23-05, 20-06, 25-07, 22-08, 26-09, 24-10, 21-11, 19-12)
Grofvuil, grof tuinafval, metalen en elektrische apparaten kunt u laten ophalen. Hiervoor moet u een afspraak met ACV maken. Dit kost € 25,00 per m³ .