Vorige week hebben wij een informatiebrief gestuurd naar de omwonenden van de voormalige Borgwallocatie aan de Lijsterbeslaan 18, maar wij nemen graag al onze inwoners mee met het delen van deze informatie:

Door de verhuizing naar ons eigen gemeentehuis aan de Dorpsstraat, komt de locatie aan de Lijsterbeslaan grotendeels leeg te staan. Conform de eerder gemaakte afspraak met de gemeenteraad wordt gezocht naar een goede definitieve invulling van de locatie met toekomstbestendige woningbouw. Dit gaat niet van de ene op de andere dag, vandaar dat voor de voorbereiding en planvorming twee jaar is uitgetrokken. Tot die tijd willen we het gebouw niet leeg laten staan, maar graag geschikt maken voor vluchtelingen uit Oekraïne. Sinds maart 2022 worden er vele mensen door onze dorpsgenoten opgevangen. Voor een aantal geldt dat deze plekken niet nog langer beschikbaar zijn. 

Oorspronkelijk was de gedachte dat de gastgezinnen de huisvesting zouden verzorgen voor een periode van drie maanden. Helaas weten we nu dat de situatie in Oekraïne alleen maar verslechtert en dat opvang nog wel even nodig zal blijken om onze Oekraïense gasten een dak boven hun hoofd te kunnen blijven bieden. Om de Renswoudse gastgezinnen, die daar behoefte aan hebben te ontzien, heeft het college voor deze tijdelijke invulling gekozen. 

Er is gezocht naar een mogelijkheid om de Lijsterbeslaan 18 nog voor een periode van twee jaar effectief in te kunnen zetten voor het dorp. Daarom zal het gebouw tijdelijk als een dependance van het gemeentehuis dienst doen. Onze Oekraïense collega’s Natalia en Irina blijven op deze locatie werkzaam en gaan bijeenkomsten organiseren voor de Oekraïense vluchtelingen in ons dorp.

De komende weken wordt er gerekend, getekend en wachten we op een toezegging van het Rijk dat zij bijdraagt aan de kosten voor het tijdelijk geschikt maken van deze locatie voor noodopvang. Pas daarna maken we de Lijsterbeslaan 18 geschikt voor de Oekraïense vluchtelingen die we al kennen. Als er extra ruimte beschikbaar is, zullen daar Oekraïense vluchtelingen in worden opgevangen die in eenzelfde situatie zitten in onze buurgemeenten. 
We hopen u voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Uiteraard houden we u verder op de hoogte als er meer concrete informatie en planvorming is.