HOME  |  In de gemeente  |  Wapen, vlag en logo  |  Gemeentevlag

Gemeentevlag

Sinds april 2006 wappert de vlag weer her en der in Renswoude. Op 30 juni 1992 werd deze door de raad vastgesteld als gemeentevlag van Renswoude. De Hoge Raad van Adel heeft ingestemd met het ontwerp.

De gemeentevlag is eenvoudig van opzet. De kleuren en de gekanteelde dwarsbalken uit het wapen komen terug in de vlag. Het ontwerp van de vlag kan als volgt omschreven worden:
vijf banen, waarvan de hoogten zich verhouden als 2:3:5:3:2, de derde baan beurtelings gekanteeld, blauw, wit, rood, wit en blauw.

Vlaginstructie

De vlag kan uitgehangen worden bij elke gelegenheid of feestelijke gebeurtenis zoals bijvoorbeeld eindexamenuitslag, geboorte kind, 50-jarig huwelijksfeest, Lampegiet, officiële bezoeken (in Heraut aangekondigd), sport-en speldagen, of op elk door u gewenst moment. De vlag hoeft ’s avonds niet binnengehaald te worden (de Nederlandse vlag wél, voor zonsondergang).

Heeft u nog geen Renswoudse vlag? U kunt hem voor € 17,50 kopen in de bibliotheek tijdens de openingsuren.