HOME  |  In de gemeente  |  Projecten

Projecten

De informatie over de projecten moet nog aangevuld. U vindt hier nu wel vast een link naar sites waar u meer kunt vinden.

Beekweide II

Informatie over Beekweide vindt u op de site www.woneninbeekweide.nl

In de vergadering van de raadscommissie op 18 juni 2020 is de stand van zaken gepresenteerd. U vindt deze presentatie terug in de agenda en het beeldverslag van de vergadering onder punt 13.

Groot Overeem II

In de vergadering van 5 november 2019 heeft de raad besloten om een krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding het bedrijventerrein: Groot Overeem II. 

Gemeentehuis

Regionale Energiestrategie Foodvalley

Regio Foodvalley wil in 2050 energieneutraal zijn: evenveel energie opwekken als gebruiken. 

Dat betekent dat we samen - met acht gemeenten, twee provincies, twee waterschappen, vele belanghebbenden en inwoners - kansen zoeken om energie op te wekken uit zon en wind. Energie opwekken houdt niet op bij de gemeentegrens. Daarom werken we in Regio Foodvalley, net als in 29 andere energieregio‚Äôs in Nederland, aan een Regionale Energiestrategie: de RES Foodvalley.

ZIe voor meer informatie: https://www.regiofoodvalley.nl/programma/energietransitie