HOME  |  In de gemeente  |  Monumenten  |  Open Monumentendag (algemeen)

Open Monumentendag (algemeen)

In 1987 werd in navolging van Frankrijk de Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Een dag die in eerste instantie alleen gehouden werd op de tweede zaterdag van september. Monumenten werden gratis voor het publiek opengesteld, om zo de publieke belangstelling voor monumenten en het draagvlak voor monumentenzorg te vergroten.

Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg organiseren samen Open Monumentendag. Het vindt plaats op zaterdag, elk jaar in een andere gemeente.

De Open Monumentendag was in Nederland een van de eerste instrumenten om de bevolking op grote schaal in contact te brengen met monumenten. Om de organisatie uit te kunnen voeren werd de landelijke Stichting Open Monumentendag opgericht, gehuisvest in Amsterdam.

De Open Monumentendag werkte vanaf het begin met een decentrale opzet. Per gemeente werd er een comité opgericht dat verantwoordelijk was voor zijn eigen programma Open Monumentendag en werd ondersteund door de landelijke stichting. De decentrale opzet was een sterk punt. De lokale gemeenschap werd optimaal betrokken bij de organisatie van het evenement, waarbij de rol van vrijwilligers cruciaal was. Zonder vrijwilligers was en is de Open Monumentendag ondenkbaar, zowel bij de voorbereiding als op de dag zelf, bijvoorbeeld bij het ontvangen van mensen, het geven van rondleidingen, het bemannen van stands, het maken van tentoonstellingen, boekjes enzovoorts.

Bezoekersaantal

Het bezoekersaantal van de eerste Open Monumentendag bedroeg 350.000. Dat was een goed begin, en in enkele jaren groeide het uit tot zo'n 600.000. Tegenwoordig ligt het bezoekersaantal rond de miljoen en daarmee is Open Monumentendag een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Jaarlijks gaan er ongeveer 4.000 monumenten open. Bijna alle gemeenten doen jaarlijks mee.

Thema’s

Open Monumentendag heeft zich in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het evenement vond aanvankelijk alleen op zaterdag plaats, maar inmiddels zijn er veel comités die kiezen voor het hele weekend. Deelname alleen op zondag is sinds enkele jaren ook mogelijk. Vanaf 1996 hebben thema's voor een inhoudelijke verdieping van de Open Monumentendag gezorgd. Onderwerpen die afgelopen jaren aan bod kwamen waren:

 • 2018 - In Europa
 • 2017 - Boeren, burgers en buitenlui
 • 2016 - Symbolen & iconen
 • 2015 - Kunst & Ambacht
 • 2014 - Op Reis
 • 2013 - Macht & Pracht
 • 2012 - Groen van Toen
 • 2011 - Nieuw gebruik - Oud gebouw
 • 2010 - De smaak van de 19e eeuw
 • 2009 - Op de kaart - 16e tot 20e eeuw
 • 2008 - Sporen - in landschap, stad & dorp en monument
 • 2007 - Moderne monumenten 1900 - 1965
 • 2006 - Feest!
 • 2005 - Gebouwd op geloof - monumenten van religie
 • 2004 - Merck toch hoe sterck - monumenten van verdediging
 • 2003 - Boerenbouw - monumenten van het agrarisch bedrijf
 • 2002 - Koopmansgeest - monumenten van de handel
 • 2001 - Huis & haard - monumenten van het wonen
 • 2000 - Nederland waterstaat - monumenten van het water
 • 1999 - Kastelen en buitenplaatsen én Monumentaal groen
 • 1998 - Historische bouwmaterialen
 • 1997 - Historische boerderijen én Monumentale schoolgebouwen
 • 1996 - Industrieel erfgoed én Monumentale kerkgebouwen
 • 1995 - Archeologische monumenten én Historische verdedigingswerken
 • 1994 - Monument in beeld - beeldhouwkunst
 • 1993 - Variatie in monumenten
 • 1992 - Bouwgeschiedenis van monumenten
 • 1991 - Interieurstijlen
 • 1990 - Bouwstijlen herkennen