HOME  |  In de gemeente  |  Evenementenkalender

Evenementenkalender januari 2020

Evenementen die in de gemeente plaatsvinden en die voor de inwoners van Renswoude openbaar toegankelijk zijn, kunt u doorgeven via het formulier Aanmelding evenementenkalender.
Plaatsing op de website betekent ook plaatsing in Heraut. Voor de digitale aankondigingsborden moet u een aparte aanmelding doen. Klik daarvoor op Digitale aankondigingsborden.
Collectes en huis-aan-huis-verkoop worden vermeld in het overzicht met verleende collecte- en ventvergunningen.

2020 >>
<< januari 2020 >>
Evenementen
Startdatum Einddatum Aanvang Titel
01-01-2020 31-01-2021 Openstelling Oudheidkamer