Is het voor u lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt door het betalen van contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. 

Hoe werkt het?

U kunt als ouder/verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, buurtsportcoach, iemand van het Dorpsteam, schuldhulpverlening of van Jeugdzorg. Deze kent de spelregels en weet wanneer uw kind in aanmerking komt. Als de aanvraag is goedgekeurd, kan uw kind vaak al binnen drie weken sporten. Wil u een aanvraag indienen? Download dan alvast de ouderkaart op de website, vul hem in en neem hem mee naar een afspraak met de intermediair.

Wat is het bedrag?

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventuele benodigdheden. Na goedkeuring van de aanvraag wordt de bijdrage rechtstreeks aan de vereniging betaald. U ontvangt eventueel een waardebon voor benodigde attributen. Kijk op www.jeugdfondssportencultuur.nl voor meer informatie over de werkwijze van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.