De Grebbelinie maakt al jaren onderdeel uit van een aantal Klompenpaden. Deze historische verdedigingslinie met ecologische waarde wordt tot en met eind maart hersteld, wat hinder kan veroorzaken op de vijf klompenpaden en twee overstaproutes.

Het onderhoud is nodig omdat de afgelopen jaren de biodiversiteit achteruit is gegaan. De Grebbelinie is een belangrijke ecologische verbindingslijn voor verschillende dieren zoals de ree, ringslang, ijsvogel en otter. Voor de realisatie van een afwisselende en structuurrijke vegetatie zijn de werkzaamheden nodig. De wandelroutes én de Klompenpaden op de Grebbelinie zijn dan afgesloten.
 
Wij raden Klompenpaden-wandelaars af, om in de aangegeven periode bepaalde routes te lopen. Er worden wel omleidingen uitgelegd door de aannemer, maar deze zijn veelal over verharde of drukke wegen. Bovendien is de Grebbelinie een belangrijk onderdeel van de routes en wandelaars missen dan een prachtig gedeelte van het pad. Het is dus leuker om op een later moment terug te komen en de gehele route te lopen mét herstelde Grebbelinie.
 
Het Jufferpad is gesloten van 9 januari tot 25 januari (Wittenoord – N224). Een mooi alternatief om te wandelen in deze periode is het Oudenhorsterpad of Broekerpad. Wil je meer weten? Wij houden je op de hoogte via onze kanalen of kijk op www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/natuur/natuurnetwerk-nederland-nnn/natuurherstel-grebbelinie (externe link)