Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 24 mei jl. heeft burgemeester Petra Doornenbal-van der Vlist na het beëdigen van de nieuwe wethouders en vervangende raadsleden, Henk van der Schoor de koninklijke versierselen mogen opspelden voor zijn raadswerk. Henk van der Schoor (SGP) was een bevlogen raadslid die tijdens zijn 16 jaar raadswerk heeft gehad en zich vol voor Renswoude heeft ingezet.

"Omdat je wethouder wordt, is dit het moment van afscheid van de raad. Je werd lid van de gemeenteraad in 2006 voor de SGP en in 2010 werd je de fractievoorzitter. Dat betekent dat je 16 jaar raadslidmaatschap achter de rug hebt en gedurende die tijd ben je geen grijze muis gebleken. Als ik al een vergelijking zou moeten maken met een dier komt de olifant eerder aan de beurt. 

Niet dat je een olifant in een porseleinkast zou zijn, integendeel: je bent altijd zorgvuldig en zeer zuinig op de goede relaties. Die olifant heeft betrekking op jouw geheugen. Hoe je het doet, weet ik niet maar je weet vaak echt nog letterlijk naar boven te halen wat mensen hebben gezegd en wat er precies is afgesproken. En soms komt dat ons als raad goed van pas, maar soms zitten opponenten in een debat daar niet op te wachten…. met jouw vertrek als raadslid gaat er een stukje van het collectieve geheugen weg. Nou ja weg…. Het verplaatst zich! Want jij maakt de overstap van volksvertegenwoordiger,  kadersteller en controleur in het algemeen bestuur van de gemeente naar dagelijks bestuurder. Dat betekent een nauwere samenwerking met onze medewerkers in het gemeentehuis. De medewerkers die jij bij de jaarwisselingen en bij het zomerreces altijd een vriendelijk berichtje stuurde om hen goede vakantie en/of Nieuwjaar te wensen en hen dankte voor hun inzet. 

Dat is altijd erg op prijs gesteld. Het is erg sympathiek dat raadsleden zien hoe veel werk er verricht wordt en laten merken dat zij de inzet van de ambtenaren waarderen", aldus burgemeester Doornenbal.

Naast de uitreiking aan Henk van der Schoor was er nog speciale aandacht voor de benoeming van wethouder Jos Dirven en de nieuwe raadsleden Harm Hardeman (SGP) en Peter Robbertsen (Dorpsbelang Renswoude).